Suoraan sisältöön

Enonkosken kunnan strategiaan pohjautuen kunnassa toteutettiin kuntalaiskysely joulukuussa 2023. Kyselyllä kunta halusi kuulla kuntalaisten näkemyksiä kunnan tuottamista palveluista ja kyselyyn oli mahdollista vastata joko sähköisesti tai lomakekyselynä. Vastaajia kyselyssä oli 152 henkilöä, joista noin 80 % oli kuntalaisia ja loput vapaa-ajan asukkaita tai esimerkiksi kunnan alueella töissä käyviä. Vastaajien määrä oli melko pieni osa kuntalaisista, mutta kunnassa ollaan tyytyväisiä ja kiitollisia niille, jotka vastasivat tähän kyselyyn.

Vastaajien ikäryhmät painottuivat työikäisiin ja vastaajista eläkeläisiä oli noin 32 %. Vastaajista 89 %:lla kokonaismielikuva kunnan tuottamista palveluista oli myönteinen tai melko myönteinen.

Päivähoitopalveluja käyttäneistä 77 % kokemus palvelusta oli myönteinen tai melko myönteinen. Perusopetukseen osalta 88 % ja nuorisopalveluiden osalta 82 % kokivat palvelujen myönteisenä tai melko myönteisenä. Kunnan palveluista kirjasto- ja liikuntapalveluihin oltiin tyytyväisimpiä, sillä vastaajista 96 % koki kirjaston palvelut myönteisenä tai melko myönteisenä ja liikuntapalveluista puolestaan 94 %.

Joukkoliikennettä käyttäneistä vastaajista 52 % koki, että joukkoliikenteessä on kehitettävää ja 18 % antoi palautetta, että joukkoliikenne ei ole laisinkaan toimivaa. Hyvin tai melko hyvin toimivana joukkoliikenteen koki 30 % palvelua käyttäneistä.

Teknisen toimen palveluista rakennusvalvonnan palveluja käyttäneistä 81 % oli kokenut palvelun myönteisenä tai melko myönteisenä ja 7 % melko kielteisenä, vesi- ja viemärilaitoksen palveluista kokemus oli myönteinen tai melko myönteinen 67 %:lla ja 13 %:lla melko kielteinen. Yleisten alueiden hoidon ja kunnossapidon osalta tyytyväisiä palveluun oli 93 % vastaajista.

Enonkosken kunnan asuinympäristön vastaajista koki erittäin viihtyisäksi tai melko viihtyisäksi 97 % ja erittäin turvalliseksi tai melko turvalliseksi 97 % ja 3 % melko turvattomaksi tai erittäin turvattomaksi. Enonkoskea asuinpaikaksi vastaajista suosittelisi ystävälleen tai tuttavalleen erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti 89 %.

Kuntalaiskyselyn tulokset olivat pääasiassa myönteisiä, joka on tietysti hyvä asia, mutta kehitettävää toki aina palveluissa löytyy. Avoimissa vastauksissa ja vapaamuotoisissa palautteista kunta sai eniten kiitosta hyvin toimivista palveluista, kunnan viihtyisyydestä, liikuntapalveluista, siisteydestä ja tapahtumatarjonnasta. Toivomuksena vastaajilla oli Ihamaniemen kylälle panostusta liikuntapalvelutarjontaan. Huolta vastaajissa aiheutti sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuus.

Lisätietoja kyselytutkimukseen liittyen antaa kunnanjohtaja Minna Laurio, puh. 044 3453012, s-posti: minna.laurio@enonkoski.fi