Suoraan sisältöön

Savonlinnan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys etenee. Seudulla asuvien ja liikkuvien mielipiteitä liikenteestä ja liikenneturvallisuudesta selvitettiin huhti-toukokuun aikana karttapohjaisella liikenneturvallisuuskyselyllä. Kyselyyn kävi vastaamassa koko Savonlinnan seudulla 600 henkilöä ja he jättivät kartoille yhteensä 1 868 pistettä. Karttapisteistä 82 % liittyi vaaranpaikkoihin tai kehittämistarpeisiin, ja 22 % tapahtuneisiin läheltä piti –tilanteisiin tai onnettomuuksiin. Kaikista karttapisteistä 74 % kohdentui taajama-alueille.

Enonkosken kunnan osalta vastauksia kyselyyn antoi noin 50 henkilöä ja kartalle kertyi 108 merkintää. Kaikista karttapisteistä taajama-alueelle kohdentui 33 %. Huolta asukaskyselyyn vastanneissa herättävät erityisesti teiden ja katujen laatupuutteet. Nämä ongelmat korostuvat vastauksissa selvästi enemmän kuin Savonlinnan seudulla keskimäärin. Kohteina esille nousevat erityisesti Laasalantie ja Ihamaniementie. Seuraavaksi eniten turvattomuutta aiheutuu korkeista ajonopeuksista, tienylityksistä ja jalankulku- /pyörätieyhteyden puuttumisesta.

Tutustu asukaskyselyn tuloksiin nettikarttojen avulla: