Suoraan sisältöön

Venepaikkalaskut on lähetetty venepaikan vuokranneille.

Vapaiden venepaikojen tilanne 12.6.2024:

Hyypiänniemen lukollisella laiturilla 1 on vapaana 5 aisapaikkaa, 136,40 € + avaimen panttimaksu 12,40 €
Hyypiänniemen lukollisella laiturilla 2 on vapaana 4 aisapaikkaa , 136,40 € + avaimen panttimaksu 12,40 €
Hyypiänniemen kotisatamassa on sivuttaiskiinnityspaikkoja. Oikealta puolelta on varattuna 9,9 m ja 9,1 m sekä vasemmalta 10,5 m.
Asiointilaituri löytyy Pietari Makkosen kävelytieltä ja Sahalammesta Hyypiänniementiellä. Ihamaniemen kylärannassa on myös asiointilaituri, joka uusitaan kesällä 2024.
Uudesta laiturista on varattavissa 31.7.2024 aisapaikat 4 veneelle sekä 1 peräpoijupaikka. Kylärannan maavenepaikat on numeroitu ja varattavissa. Vapaana paikat nrot 6, 9 ja 10.

Vapaita paikkoja löytyy Hyypiänniemestä 7, Kirkkotiellä 2, Tervarannantiellä 2, Rantakujalla 6, Pirttiniementiellä 3, Sahalammessa 7. Simanalassa Saunamäellä on kaikki maavenepaikkat ja laiturin suvuttaiskiinnityspaikkat varattu. Laiturilta on varattuna 4,7 m ja 4,9 m, eikälaiturille voi enempää veneitä sijoittaa.

Maapaikkassa venepaikkamaksu on 28,40 €.

Teknisen lautakunnan päätös 15.11.2021 § 87 edellyttää, ettei kunnan maa-alueilla voi pitää venettä ilman, ettei siitä ole tehnyt sopimusta kunnan kanssa.

Venepaikkahakemus. Hakemus tulee toimittaa tekniseen toimistoon. Rekisteröitävän veneen rekisteröintitodistus tulee olla hakemuksen liitteenä.

Lisätietoa saatte teknisestä toimistosta 044 345 3026. Kunnanviraston olless suljettu 8.-28.7.2024 lisätietoa kunnan päivystysnumerosta 044 345 3010.