Suoraan sisältöön

TIEDOTE ENONKOSKEN VESILAITOKSEN HINNANKOROTUKSISTA 1.5.2024 ALKAEN

Enonkosken kunnanvaltuusto on päättänyt veden- sekä jäteveden perusmaksujen ja umpikaivolietteen jätemaksun hinnankorotuksesta 1.1.2022 alkaen. Päätöksestä tehtiin valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, jossa valitus hylättiin 8.2.2023. Em. päätöksestä pyydettiin 27.2.2023 valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä 22.2.2024, jossa valituslupahakemus hylätään. Korkeimman hallinto-oikeuden ilmoituksen mukaan päätös on nyt saanut lainvoiman.

Veden- ja jäteveden perusmaksut ovat 1.5.2024 alkaen:
– Omakotikiinteistöissä (6 €/kk + 6 €/kk + alv) eli yhteensä 14,88 €/kk ja
– Muussa kiinteistössä (11,96 €/kk + 11,96 €/kk+ alv) eli yhteensä 29,66 €/kk.

-Umpikaivolieteen Jätemaksu 1.5.2024 alkaen on (6,46 m3 + alv) 8,01 €/m3 eli hinta on sama mitä peritään sakokaivolietteen osalta.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Vesihuoltolain 9.2.2001/119 23 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen on hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista lähetettävä asiakkaalle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta maksut tai muut sopimusehdot muuttuvat sekä mikä on muutoksen peruste. Jos muutoksen perusteena on muu kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Hinnan muutoksen perusteet:

Vesihuoltolain 9.2.2001/119 18 §:n mukaan Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. (22.8.2014/681)

Vesilaitoksen maksujen (kulutusmaksu /m3 ja perusmaksu /kuukausi) suhde on vääristynyt, kun vajaalla käytöllä olevilta kiinteistöiltä kulutusta ja tuottoa ei muodostu. Perusmaksuilla on katettu vain n. 10 % vesilaitoksen tuloista. Samaan aikaan myös vedenkulutus on yleisesti vähentynyt. Tämä on aiheuttanut jo usean vuoden vesilaitokselle alijäämäisen tuloksen.

Umpi- ja sakokaivolietteeltä ei ole perusteltua periä erisuuruista jätemaksua.

Edellisen kerran hintoja on tarkistettu 2016, jolloin kulutusmaksua (€/m3) on korotettu. Perusmaksun osalta on tehty 5 % hinnankorotus 2007. Hinnan korotuksista huolimatta Enonkosken vesilaitoksen taksat ovat seutukunnan alhaisimmat.

Ilmoitus lähetetään erillisenä tiedotteena asiakkaan laskutusosoitteeseen. Jos asiakkaan laskut menevät verkkopankkiin tai katsotaan muutoin tiedonkulussa viivettä, voi laitos lähettää lisäksi ilmoituksen kiinteistön postiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti henkilön tai asiamiehen sähköpostiosoitteeseen. Uudet hinnat tiedotetaan myös jätekuljettajille, jota perivät jätemaksun asiakkailtaan kuljetusmaksun yhteydessä.

Hinnanmuutos aiheuttaa muutoksen vuoden laskutuskausiin. Ensimmäinen kausi pitenee kuukaudella ja on 1.1.-30.4.2024. Toinen kausi, jolloin uudet hinnat astuvat voimaan, on vajaa kausi 1.5.-30.6.2024. Kolmas ja neljäs kausi normaali 3 kk:den pituisena 1.7.-30.9. ja 1.10.-31.12. Kiinteistön haltija voi ilmoittaa mittarilukeman jokaiselle laskutuskaudelle viikon kuluessa kauden päättymisestä. Mittarilukema tulee ilmoittaa kerran vuodessa.

Ei pysyvästi asuttavissa kiinteistöissä on mahdollisuus 6 kk:den laskutuskausiin. Nyt poikkeavasti 3 kautta (4 kk/kausi), jotka ovat 1.1.-30.4., 1.5.-31.8. ja 1.9.-31.12.2023.

Lisätietoa antaa tarvittaessa kunnaninsinööri Otto Häkkinen p. +358 44 345 3024 ja toimistosihteeri Sari Juuti, 044 345 3026.

Tekninen toimisto