Suoraan sisältöön

Elävä Ihamaniemi

Elävä Ihamaniemi – Kyläpalvelujen kehittämishanke

Ihamaniemen kylä on vahvan paikallisidentiteetin omaava saaristokylä Enonkosken kunnassa. Hanhivirran lossin, Hyvänsalmen sillan ja Koloveden kansallispuiston välisissä ihanissa maisemissa eletään ja touhutaan ympäri vuoden. Maaseudun rakennemuutoksen myötä kylänraitti on muuttunut, mutta kiitos aktiivisen yhdistystoiminnan, ihamaniemeläiset toimivat kotikulmillaan niin lähiseuduilta kuin kauempaakin käsin.

Elävä Ihamaniemi – Kyläpalvelujen kehittämishanke 2016-2018

Vuonna 2016 Ihamaniemellä käynnistettiin hanke, jolla halutaan ylläpitää kylän elävyyttä ja vetovoimaisuutta. Hankkeen tavoitteena oli sellaisen palvelu- ja tapahtumakonseptin kehittäminen, joka mahdollistaa kylällä ympärivuotisen toiminnan, tarpeiden mukaisia palveluja ja jakelukanavia kylän tuotteille. Lisäksi tavoitteena oli yhteistyössä Enonkosken kunnan kanssa kehittää kylän harrastusmahdollisuuksia. Hankkeen aikana tehtiin seuraavia toimenpiteitä:

Tapahtumatoimintaa lähdettiin kehittämään erilaisten tapahtumatyyppien kautta. Hankkeen aikana järjestettiin kyläiltoja ja –päiviä, erikokoisia kylätapahtumia, kursseja sekä yleisötapahtumia. Kyläiltojen lisäksi järjestettiin mm. talviriehoja, haravointitalkoita, Itälahden lauluiltoja, kesäkisoja, maalaismarkkinoita tansseineen, lukupiirejä, maksullisia ja ilmaisia konsertteja sekä erilaisia kursseja. Hankeaikaan ajoittui myös historiallisia hetkiä:

 • Ihamaniemen koulun 110 vuotisjuhla
 • Talkootuvan vihkiäisten juhlavuosi sekä
 • Usvan kennelin ensimmäinen muistelutilaisuus.

Kyläpalveluiden kehittämiseksi tehtiin tuotteistamisen perustamistyötä. Kylän historiasta ja olemassa olevasta infrasta nostettiin tuotteistukseen kylän vanhat tavarat, Ihamaniemen koulun historia, sukutalojen vanhat perinnekasvit sekä luontopolun kunnostaminen.

Tietojen pohjalta

 • nostettiin vanhoja teemoja tapahtumiin, esim. Iltamat
 • tuotettiin Wanhat tavarat –valokuvanäyttely
 • videoitiin Wanhan ajan koulupäivän oppitunnit sekä
 • perustettiin Ihamaniemen Perinneperennapenkki luostarin pihalle.

Lisäksi hakkeen aikana

 • avattiin Talkootuvalle kierrätyskirjasto
 • jatkettiin Talkootuvan kirpputoritoimintaa ja
 • kunnostettiin luostarin entinen ulkoilureitti.

Kylätalopäiviin tuotiin kyläläisille lähemmäksi kirkonkylän hyvinvointipalveluja. Kesäkaudelle panostettiin Talkootuvan ja kahvilan aukioloon teemalla ’seitsemän viikkoa juhannuksesta’ ja viikkojen tarjonta tuotiin esiin viikko-ohjelmalla.

Kylän toiminnasta viestittiin sähköisillä ja perinteisillä välineillä. Käytössä olivat henkilökohtaiset tapaamiset, kylätilaisuuksissa infoilu, monen eri toimijan Facebook-sivut, tapahtumajulisteet, tienvarsimainonta, postitukset joka talouteen, sähköpostijakelut, matkailuesitteet sekä sähköiset tapahtumakalenterit.

Hanke saavutti tavoitteet

Hankkeen toimintaa seurattiin mm. seuraavia lukujen avulla:

 • Järjestettiin yhteensä 90 eri kokoista tapahtumaa ja tilaisuutta.
 • Nimet seurantalomakkeisiin onnistuttiin saamaan 1.610 osallistujalta.
 • Tavoitteeksi asetettu 1.000 talkootyötuntia ylitettiin, toteuma oli 1.819 tuntia vapaaehtoistyötä. Kyläläisten vapaaehtoistyön arvo oli 27.285 euroa.

Ohjausryhmässä todettiin, että…

 • Hankkeen ansiosta tapahtumia oli enemmän, kuin ilman hanketta olisi ollut.
 • Hanke on madaltanut paikallisten kynnystä tulla luostarille ja tutustuminen on ollut molemmin puolista.
 • Yhteistyö eri yhdistysten ja kyläläisten kesken on lisääntynyt.
 • Konsertit vetivät lomalaisia ja väkeä myös muista kunnista.
 • Tapahtumat häivyttävät myös entisten koulualueiden välisiä rajoja. Suurimäki ja Ihamaniemi vuorottelevat nyt kisapaikkoina (kesäolympialaiset, talvirieha).
 • Hanke mahdollisti myös kesäkahvilan laajemman aukiolon.
 • Hanke on vaikuttanut mm. teemavuosiajattelun kehittymiseen.
 • Hankkeen roolia kokeilujen mahdollistajana ja tekijänä pidettiin tärkeänä.
 • Tapahtumamainonnan ja viestinnän roolia korostettiin.
 • Laajasta tapahtumatarjonnasta jää jokaisesta tapahtumatyypistä jotain elämään ja niitä toteutetaan ensi vuonnakin.
 • Hankkeessa käynnistettiin asioita, joita on jatkossa mahdollista hyödyntää mm. ryhmämyyntikäytössä.

Hankkeen aikana hanketoimijat ovat tehneet myös omia ratkaisujaan ja toimenpiteitä, jotka vahvistavat kylän elämää jatkossa. Enonkosken kunnassa suunnitellaan elinvoimakoordinaattorin palkkaamista, Enonkosken luostariin on palkattu ekoteologi ja entinen Suurmäen koulu on muuttumassa kansainväliseksi hyvinvointikeskukseksi.

Hankkeesta jää elämään toimintaa

 • lukupiiritoiminta, joka on myös laajentunut kirkonkylään
 • talvirieha ja Enonkosken kurlinki-mestaruuskisat sekä kesäolympialaiset
 • iltamien järjestäminen
 • maalaismarkkinat
 • kierrätyskirjasto ja kirpputori
 • kunnostettu ulkoilureitti.

Hankkeen toimenpiteet ovat aiheuttaneet myös ketjureaktioita, joiden myötä syntyy uutta jatkossakin. Luontopolun myötä on käynnistynyt opastettuihin retkiin käytettävien tarinoiden kirjoittaminen. Tulevien teemavuosien suunnittelu on jo menossa ja ensi kesän tapahtumakalenteri Talkootuvalle on jo vahvistettu.

Kaikissa rakennuksissa touhu päällä

Enonkosken luostari on päässyt uuden retriittipapin myötä panostamaan uusiin tuotteisiin ja tulevalle vuodelle on tarjolla erilaisia tapahtumia, kursseja ja retriittejä. Ihamaniemen entinen koulu vilkastuu. Tervetuloa kaikki luostarin tilaisuuksiin!

Suurmäen koulu on taas julkisessa käytössä. Myös Ihamaniemen uusi toimija OLO Centre on jo julkaissut ensi vuoden kurssiesitteensä ja niiden markkinointi on käynnistynyt vauhdikkaasti.

Talkootuvalla on takana vilkas kesä ja uusi sellainen on luvassa. Ihamaniemen Maamiesseura toivottaa paikalliset nuoremmatkin polvet mukaan toimintaan, 100 –vuotisjuhlat lähestyvät…. (2023).

Ihamaniemen Martat ry (1971 – 2018)

Martat ovat olleet hankkeen kantava joukkovoima ja olivat sitä viimeiseen asti. Perustajien aloitteesta, omasta halusta ja päätöksestä, yhdistys päätti lopettaa toimintansa vuoden 2018 loppuun. Martat jatkavat aktiivisia touhujaan yhdistysbyrokratiasta luopuen.

Elävä Ihamaniemi –hanke toteutettiin ajalla 1.1.2016-30.11.2018. Hankkeen hallinnoijana toimi Enonkosken kunta ja muut toteuttajat olivat Ihamaniemen Martat ry, Ihamaniemen Maamiesseura ry ja Suomen evankelisluterilaisen luostarin tuki ry.

Hankkeen kustannusarvio oli 89.700 euroa. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus, Leader Piällysmies ry, Enonkosken kunta, Ihamaniemen Maamiesseura ry, Ihamaniemen Martat ry ja Suomen evankelisluterilaisen luostarin tukiyhdistys ry. Enonkosken suora kustannusarvion mukainen rahoitusosuus oli 7.890 euroa.

Lisätietoja hankkeesta antavat oheiset toimijat.

Lisätietoja hankkeesta:

Loppuraportti – Elävä Ihamaniemi –hanke 2016-2018