Suoraan sisältöön

Asia: Kuntajaon muuttaminen Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan välillä

Kuulutuksen julkaisupäivä: 21.3.2024

Päätös: Kunnanhallitus 19.3.2024 § 64

Tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 28.3.2024

Päätöksen pääasiallinen sisältö: 

Savonlinnan kaupungille on 11.4.2023 jätetty kunnan jäsenen esitys koskien kuntajaon muuttamista Savonlinnan kaupungin ja Enonkosken kunnan välillä.

Kuntarakennelain 14 §:n 3 momentin mukaisesti Enonkosken kunta varaa asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Huomautus on toimitettava sen kunnan kunnanhallitukselle, jonka asukas huomautuksen tekijä on tai johon nähden huomautuksen tekijä katsoo muuten olevansa asianosainen.

Asiakirjat:

 

Asiakirja-aineistoon kohdistuvat huomautukset on jätettävä viimeistään 19.4.2024 klo 15 kunnan kirjaamoon sähköpostilla enonkosken.kunta@enonkoski.fi tai Enonkosken kunta, Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

Kuulutuksen nähtävillä pito: Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 21.3.-19.4.2024 Enonkosken kunnan virallisella ilmoitustaululla ja nettisivuilla.

KUNNANHALLITUS