Suoraan sisältöön

Ilmoittajasuojelulain (1171/2022) mukainen väärinkäytösilmoitus

Enonkosken kunnassa on käytössä Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) mukaisten väärinkäytösilmoitusten käsittelyssä sisäinen tietoturvallinen väärinkäytösilmoituskanava. Sen kautta voit ilmoittaa kunnan toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä tai toiminnasta, joka ei mielestäsi noudata eettisiä periaatteita.

Oikeuskanslerinvirasto puolestaan ylläpitää kansallista keskistettyä ulkoista ilmoituskanavaa, johon voidaan tehdä väärinkäytösilmoitus vain erityisten edellytysten täyttyessä. Lue edellytykset täältä.

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Lain mukaan ilmoituksen voi tehdä Enonkosken kunnan nykyinen tai entinen työntekijä, työnhakija, luottamushenkilö tai yhteistyökumppani. Väärinkäytösilmoituksen tekijä saa ilmoittajansuojelulaissa tarkoitettua suojaa, jos ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkaansa ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan.

Mihin ja miten tätä ilmoituskanavaa käytetään?

Sisäinen kanava ei ole yleinen palautekanava, vaan se on tarkoitettu nimenomaan vakavien väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen (esimerkiksi eturistiriidat, lahjonta, ihmisoikeusrikkomukset, kilpailulainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset, taloudelliset väärinkäytökset, syrjinnän tai ahdistelun muodot). Erimielisyyksissä ja ongelmatilanteissa rohkaisemme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti asiasta vastaavaan henkilöön tai esimieheen.

Ilmoitus tulee tehdä omalla nimellä, sitä ei voi tehdä anonyymisti. Epäilysten tueksi ei tarvitse olla todisteita, mutta ilmoitukset pitää tehdä hyvässä uskossa. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin vilpittömässä mielessä tehtyihin väärinkäytösepäilyihin.  Ilmoituksen voi tehdä vain tätä tarkoitusta varten hankitulla ilmoituslomakkeella. Muu ilmoittamistapa ei ole mahdollista Enonkosken kunnan ilmoittajansuojelulain tarkoittamassa sisäisessä kanavassa.

Jos ilmoitus koskee ympäristönsuojelua tai elintarviketurvallisuutta tai eläinten hyvinvointiin liittyviä viranomaistehtäviä, suojan saaminen edellyttää myös Ilmoittajansuojelulain 8 §:ssä mainittujen edellytysten täyttymistä (Ilmoittajansuojelulaki 8 §).

Ilmoitusten käsittely

Kaikkiin vilpittömässä mielessä tehtyihin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja sovitun prosessin mukaisesti. Ilmoitukset käsittelee erikseen nimetty ilmoittajansuojeluryhmä (kolme henkilöä) kuullen tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Käsittelijät voivat pyytää lisätietoa tai kysyä täydentäviä kysymyksiä ennen kuin ilmoituksen jatkotoimenpiteistä päätetään. Käsittelijät päättävät eteneekö asia tutkintaan vai hylätäänkö se. Ratkaisua on aina tekemässä vähintään kaksi käsittelijää, jotka eivät ole esteellisiä asian käsittelyyn. Käsittelijät voivat hylätä ilmoituksen, jos on ilmeistä, että:

  • saatavilla ei ole riittävästi tietoa, jotta lisätutkimuksia voidaan tehdä,
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vahingoittamistarkoituksessa,
  • asia on jo ratkaistu
  • asia ei kuulu kanavassa käsiteltävien asioiden piiriin, jolloin se ohjataan tarvittaessa oikeaan paikkaan.

Ilmoittajan henkilötiedon käsittelyyn voit tutustuta tarkemmin tästä linkistä.

Tästä pääset ilmoituslomakkeelle. (Muista säilyttää saamasi salasana)

Tekemäsi väärinkäytösilmoituksen jälkeen saat järjestelmästä yksilöllisen käsittelytunnuksen. Säilytä se myöhempää käyttöä varten. Tarvitset sitä käsittelyvaiheiden seuraamiseksi sisäisessä kanavassa.

Tästä pääset ilmoituksesi seurantasivulle. Tarvitset salasanaasi seurantasivulle pääsemiseksi.

Tietoisesti totuudenvastaisten ilmoitusten jättäminen ilmoituskanavaan ei ole sallittua ja saattaa johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.