Suoraan sisältöön

Kameravalvonta

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
10.3.2022

1. Rekisterin nimi

Kameravalvonta

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Toimistosihteeri
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3026

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Nauhoittavasta kameravalvonnasta on ilmoitus kohteessa. Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen turvallisuuden lisäämiseen.

Käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Laki viranomaisen suojasta työelämässä (621/1999)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004 16)
Työturvallisuuslaki (738/2002 27)

6. Rekisterin tietosisältö

Kunnan kameravalvonnan piiriin kuuluvissa tiloissa ja piha-alueella syntynyt tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto.

Kameroista ilmoitetaan alueella erikseen.

Valvottavat kohteet: Keskusvarasto, Liikuntatalo, Kirjaston yleiset tilat ja Enonkosken koulu

7. Henkilötietojen tietolähteet

Kunnassa olevat kamerat keräävät kuvatallenteen järjestelmään automaattisesti.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Enonkosken kunnan työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset käyttöoikeudet kameravalvonnan kuva-aineistoon.

Tarvittaessa käsittelijänä voi toimia myös poliisiviranomainen.

9. Henkilötietojen luovutukset

Kameravalvonnan tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään.

Tietoja voidaan luovuttaa poliisiviranomaisille rikoksen tutkintaa varten.

Järjestelmästä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään noin 14 vrk, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Tallentimet on sijoitettu valvottuihin tiloihin. Kuva-tallenteiden käyttöoikeus on määritelty ja rajoitettu vain tietyille henkilöille.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojen käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Ei manuaalista aineistoa.