Suoraan sisältöön

Rakennusvalvonta ja kiinteistöt

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
25.9.2020

1. Rekisterin nimi

Rakennusvalvonnan ja kiinteistöjen hallinnointi

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Toimistosihteeri
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3026

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rakennusvalvonnan ja kiinteistötietojen viranomaistehtävien hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän hoitaminen

Keskeinen lainsäädäntö:
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999

6. Rekisterin tietosisältö

Rakennusvalvonta
Asiakastiedot: henkilötunnus (ei pakollinen tieto), henkilön nimi, osoitetiedot (ei pakollinen tieto) sekä käsiteltävästä asiasta yksilöivät, käsittelyn kannalta olennaiset tiedot ja päätökset (lupa- ja katselmustiedot).

Kiinteistön omistajat
Kiinteistörekisterin omistajaosaan tallennetaan omistajan henkilötunnus, joka voi olla myös laskennallinen. Henkilötunnuksen perusteella rekisterissä esitetään väestörekisteriin tallennetut tunnusta vastaavat tiedot.

MapInfo
Järjestelmällä tarkastellaan KuntaNet-kunta rekisteriin tallennettuja tietoja. Mikäli ohjelmaan tallennetaan suoraan henkilöjen nimiä ja osoitteita, he ovat käsiteltävän asian kannalta yhteyshenkilöitä tai asianosaisia.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Maanmittauslaitos, Lupapiste.fi ja väestörekisterikeskus, YTJ, KTJ.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Enonkosken kunnan työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset käyttöoikeudet rekisteritietoihin. Käsittelijänä toimii myös järjestelmätoimittaja, jonka palvelimelta Väestörekisterikeskuksen tuottama muutostietoaineisto säännöllisesti noudetaan.

9. Henkilötietojen luovutukset

Rekisteri on vain viranomaiskäyttöön. Sitä sovelletaan yhteydenpitoon rakennusten ja kiinteistöjen valvontahenkilöstön, kiinteistöjen omistajien ja väestörekisterikeskuksen välillä.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Tietojen säilyttämisessä noudatetaan arkistonmuodostussuunnitelmaa, arkistolaitoksen kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä lainsäädäntöä.

Säilytysperuste:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

KuntaNet Rekisterissä yleisesti selattavissa olevat tiedot ovat julkisia. Yksilöllisien henkilötietojen käsittelyyn vaaditaan erikseen myönnetyt käyttöoikeudet. MapInfo -rekisterissä yleisesti selattavissa olevat tiedot ovat julkisia. Rekisterit on tarkoitettu sisäiseen viranomaiskäyttöön.

Kunnassa rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmien käyttöoikeuksia työtehtävän mukaisesti, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Katselmuksia varten tulostettu aineisto, joka joko tuhotaan tai sijoitetaan lukittuun kierrätysastiaan, josta se hävitetään asianmukaisesti.