Suoraan sisältöön

Testamenttivarojen käyttäminen

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
21.4.2021

1. Rekisterin nimi

Testamenttivarojen käyttäminen

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3012

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käyttötarkoitus on kunnan saamien testamenttivarojen kohdentaminen lahjoittajan toivomuksen mukaiselle kohdejoukolle.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ikääntyneiden kuntalaisten yleisiä henkilötietoja (nimi ja yhteystiedot).

 7. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot saadaan kunnan väestörekisteristä.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Enonkosken kunnan työntekijät, joiden työtehtäviin kuuluu kartoittaa ikäihmisten yhteystiedot.
Testamenttivaroilla tuotettujen palveluiden ja tapahtumien järjestäjät.

9. Henkilötietojen luovutukset

Testamenttivaroilla palveluita tuottaville yritysten palveluntarjoajille ja tapahtumajärjestäjille, jotka käsittelevät henkilötietoja kunnan ohjeiden mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään niin kauan, kun testamenttivaroja on käytettävissä. Sen jälkeen rekisterin henkilötiedot hävitetään tietoturvallisesti.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Ei sähköistä tietosisältöä.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.