Suoraan sisältöön

Yrityspalvelut

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
17.11.2022

1. Rekisterin nimi

Yrityspalveluiden markkinointi- ja asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Enonkosken kunta (0163687-9)
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Elinvoimakoordinaattori
Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski
p. 044 345 3014

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Enonkosken kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus on yritysasiakassuhteiden hallinnointi. Yritys- ja yhteystietoja käytetään viestintään, markkinointiin ja yritysten kontaktointiin sekä raportointiin. Rekisteritietoa käytetään myös kunnan yrityspalveluiden palvelunprosessin kehittämiseen.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakasyritystiedot: nimi, osoite, Y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot sekä yrityksen palveluhistoria, mukaan lukien hankkeisiin ja tapahtumiin osallistuminen.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Asiakkaalta, yritystietorekisteristä (esim. patentti- ja rekisterihallituksen avoin data) sekä yrityksen verkkosivuilta ja muihin palveluihin sijoitetuilta lomakkeilta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Yritysten henkilötietoja käsittelevät kunnan toimijoiden lisäksi kunnan yhteistyötahot, kuten esimerkiksi järjestöjen edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille yritysasiakkaan hyväksynnällä.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mutta, on huomioitava, että henkilötietoja käsitellään Microsoftin pilvipalveluissa, jolloin ylläpitopalvelua tapahtuu myös EU:n ulkopuolella.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteritietoja ylläpidetään MS Outlook -sovelluksessa sekä MailerLite -uutiskirjejärjestelmässä.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.